Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Komunikaty
Wiadomości dnia
Historia
Kontakt
 

Wiadomości dnia

Z życia Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Ślub Jerzego Tomczykiewicza

  Uroczystości nadano charakter oficjalny i wojskowy. Nasi koledzy przygotowali szpaler dla podkreślenia szacunku, jaki mamy dla wkładu pracy i poświęcenia Państwa Tomczykiewicz dla naszego związku.

 

   

  


Święto 3 Maja na Placu Matejki przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Wiązankę składa delegacja MZW ZŻWP.

  

 


    Od kilku lat grupa saperów garnizonu Kraków zbiera się na cmentarzu przy ul. Prandoty przy mogiłach saperów, którzy w 1945 r. tragicznie zginęli w czasie realizacji zadań rozminowania na terenie Krakowa. W  br. w tej skromnej uroczystości wzięli udział żołnierze służby czynnej, niezrzeszeni saperzy i nasi członkowie.

     Organizatorzy spotkania, koledzy saperzy z byłej jednostki  z Pychowic wspomnieli los tych młodych saperów, nawiązali do wykonywania zadań bojowych saperów w czasie pokoju, które sami realizowali  i podziękowali wszystkim, którzy wzięli udział w zapaleniu zniczy.


Racławice, Symbol Bohaterstwa i Patriotyzmu, Szacunek dla Powstańców
i Naczelnika Tadeusza Kościuszki - Bohatera dwóch Narodów

     Bitwa pod Racławicami – zbrojne starcie wojsk polskich pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa. Bitwa miała miejsce 4 kwietnia 1794 w czasie insurekcji kościuszkowskiej, pod wsią Racławice, znajdującą się obecnie w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. W wyniku wygranej wojsk polskich, pomimo niezbyt dużego znaczenia militarnego, pozwoliła podnieść morale powstańców już w dwanaście dni po rozpoczęciu powstania.
     24 marca 1794 roku na Rynku krakowskim gen. Kościuszko został ogłoszony Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej. Naczelnik zorganizował władze powstańcze w Krakowie i zebrał oddziały powstańcze. Powodzenie powstania zależało od szybkiego przyłączenia się innych ziem polskich, dlatego 1 kwietnia na czele ok. 1000 regularnego wojska Tadeusz Kościuszko, wyrusza w kierunku Warszawy i Wilna. 2 kwietnia dołącza do niego gen. Józef Zajączek w Luborzycy, a niebawem tzw. grupa pińczowska, czyli 2 brygady kawalerii narodowej, piechota i artyleria. 3 kwietnia w Koniuszy dołączył ziemiański generał major Jan Slaski na czele 1920 pikinierów i kosynierów z poboru ochotniczego. 4 kwietnia podjęto marsz w kierunku Skalbmierza, gdzie już wcześniej znajdowały się oddziały gen. Fiodora Denisowa (ok. 6000 żołnierzy z 12 działami). Przed bitwą wojsko polskie zostało podzielone na 2 dywizje gen. Zajączka i gen. Madalińskiego w sile razem około 4000-4100 wojska liniowego.

  

 
 

- Okazanie Sztandaru -

     W dniu 26. marca 2024 r. odbyła sie uroczystość "Okazania nowo ufundowanego Sztandaru". Na uroczystość zostali zaproszeni prezesi Kół MZW ZŻWP, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich oraz osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się organizacyjnie i finansowo do realizacji tego patriotycznego projektu. Szanowni Państwo, oficjalne wręczenie sztandaru odbędzie sie 22. czerwca 2024 r. Wszystkim osobom dziękujemy za udzielone wsparcie.

 
  
 


 
 

       W czasie Dnia Otwartego AWF 20 marca 2024 roku w ramach współpracy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z Małopolskim Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie została zorganizowana wystawa „Barwa i broń Powstania Styczniowego” ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
        Skrupulatnie dobrane eksponaty (broń palna, broń biała, odznaczenia, części umundurowania itp.) wzbudzały duże zainteresowanie zwiedzających, a szczególnie wymyślona przez powstańców "składana szabla".


Z życia Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

        W dniu 12.03.2024 r. w Centrum Kultury Olkusza odbyła sie uroczystość wręczenia "Honorowego Obywatelstwa Miasta Olkusza" dla Pana Stanisława Bartoszcze - prezesa Koła nr. 25 im. Ziemi Olkuskiej. Uroczystość przeprowadzona została w obecności Rady Miasta, Prezydenta Olkusza, rodziny, delegacji MZW ZŻWP i wielu innych znamienitych gości. Uroczystość zakończona została wykładem Stanisława Bartoszcze - "Z czym przyszedłem, Co zostawiam". Stanislaw, gratulacje z okazji uznania dorobku Twojej służby, pracy i działalności społecznej.


 
 


"Protokół dyplomatyczny na co dzień"  (link) - prelekcja  Marka Kołacza w AGH


Z życia Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - będziemy mieli Sztandar!

     5. grudnia 2023 r. odbyło sie posiedzenie zarządu wojewódzkiego, poszrzone o uczestnictwo zaproszonych gości, przezesów i kolegów z zaprzyjażnionych stowarzyszeń weteranów i kół kombatanckich. Spotkanie składało się z dwóch części oficjalnej i Świąteczno-Noworocznej. Podczas posiedzenia przyjęto bardzo ważne uchwały dla naszego środowiska, przyjęto wzór przyszłego sztandaru, przyjęto patrona MZW ZŻWP oraz uchwałę o przyjęciu w struktury zarządu nowopowstałe koło ZŻWP "Tischner", która obejmuje kolegów i sympatyków z Myślenic i Dobczyc.

- witamy na pokładzie i życzymy satysfakcji z pracy i działalności społecznej. 

Sztandar dla żołnierza jest rzeczą wyjątkową -
  
 

Święto Niepodległości w Krakowie

     Małopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP, Fundacja im. Tadeusza Kościuszki i XXX LO zorganizowali okolicznościową wystawę symboliki wojskowej w celu upamiętnienia 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pamiątki z okresu Powstania Styczniowego, Legionów i symbolikę współczesną prezentowali wystawcy i kolekcjonerzy z wielu miast Polski. Wystawa dedykowana była dla młodzieży szkolnej i akademickiej, ilość osób zwiedzających przerosła nasze oczekiwania (ponad 300 osób). Bardzo dziekujemy Dyrekcji Nauczycielom XXX LO za pomoc w zorganizowaniu tej wystawy.
      W dniu 11 listopoada 2023 r., delegacja MZW ZŻWP uczestniczyła w oficjalnej uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki w Krakowie. 

    


         Wszystkich naszych Kolegów i Sympatyków zapraszamy na wystawę symboliki wojskowej związanej z 160. rocznicą Powstania Styczniowego, Święta 11 Listopada i nie tylko. Wystawa zorganizowana została pod patronatem Małopolskiego Zarzadu Wojewódzkiego ZŻWP w XXX LO - Nowa Huta, Osiedle Dywizjonu 303.